El Nostre Repte

Ens hem compromès en aquest projecte per liderar un canvi en la producció d’oli de qualitat i ser una part activa en el desenvolupament de la nostra terra amb un compromís amb la producció ecològica, sostenible i socialment responsable.

We are committed to this project to lead a change in the quality of oil production, and to be an active part in the development of our land, with a commitment to organic farming, sustainability and social responsibility.